fredag 7. september 2007

Sykkel i valgkampen

Dagens Lindesnes hadde en oppsummering av de ulike partienes synspunkter på veier i Mandal kommune. Jeg har tidligere tatt for meg noen partiprogrammer for å se hva de sier om sykkelstier i sin alminnelighet og sykkelsti langs Tregdeveien i særdeleshet. Men i dagens avis fikk vi alt på ett brett under overskriften Veier:

Arbeiderpartiet:
Vi går inn for økte bevilgninger til veivedlikehold og flere gang- og sykkelstier.

Fremskrittspartiet:
Veier og infrastruktur er ting vi bruker til daglig, derfor først ut.

Høyre:
Mange av de kommunale veiene er under enhver kritikk! Vi går inn for å gjøre noe med det.

Kristelig Folkeparti:
Vi vil arbeide for gode forhold for både bil- og sykkelbruk. KrF vil ha sykkelsti langs alle hovedfartsårer og godt merket sykkeltrasé i sentrum.

SV
Framfor veibygging vil SV fremme kollektivtransport og sykkelen som transportmiddel. Med flere sykkelstier og en holdningsendring til bruk av bil kan vi redusere trafikk og parkeringsbelastning.

Venstre
Veivedlikehold skal ut på anbud, men før det kan gjøres må veiene utbedres for 18 millioner kroner. De er helt nedslitte.

Senterpartiet
Opprusting fra grus til asfalt vil være kostbare investeringer, men gi langsiktige innsparinger på vedlikeholdet.

onsdag 29. august 2007

Tregdeveien på wikipedia

Nå har Tregdeveien fått sin egen artikkel på Wikipedia, internettleksikonet som alle kan bidra på. Se http://no.wikipedia.org/wiki/Tregdeveien Egentlig er det artikkelen om Fylkesvei 203 i Vest-Agder, men det er laget en redirect fra Tregdeveien til denne, slik at når man søker på Tregdeveien, sendes man til rett artikkel.

I forbindelse med at denne artikkelen ble laget, ble artikkelen om veien utvidet med mer stoff. Nå er Brennevinsmyra Miljøpark nevnt sammen med Skagerak Feriesenter Tregde og noen av stedene som veien går forbi. Ennå er det ikke kommet artikler om disse stedene, men de kommer sikkert etter hvert.

Dersom du har ideer til stoff som bør tas opp på bloggen, kan du sende meg en epost: harhaugl@gmail.com så kan vi samarbeide om å sette fokus på en vakker del av Mandal kommune.

torsdag 23. august 2007

Venstre og sykkelvei til Tregde

I programmet til Venstre står det:

Som nasjonal sykkelby har Mandal et forpliktende ansvar for å legge til rette for myke trafikanter....
Mandal Venstre vil derfor
*arbeide for økte bevilgninger til utbygging og tilrettelegging av sykkelveinettet for å øke sykkelbruken i kommunen.

Dette ble klart forklart for meg da jeg besøkte valgstanden til partiet på Torvet i Mandal 18. august. Der stod partiets førstekandidat Torgrim Olsen og nr. 2 på lista, Trond Birkeland. Birkeland er sykkelbruker, bor på Ime og arbeider i Imekollen barnehage. De var samstemte om at Tregdeveien trenger sykkelsti. Partiets 6. kandidat, Unn Liestøl Larsen bor på Tregde og kan nok bekrefte behovet.


onsdag 22. august 2007

Høyre og sykkelsti til Tregde

I et tidligere innlegg fortalte jeg om samtalen med ordfører Åse Lill Kimestad om sykkelsti langs Tregdeveien. Den skjedde lørdag 18. august på Torvet i Mandal, hvor det var mange politikere til stede for å presentere sine programmer.

Jeg gikk videre til Høyre. Der fikk jeg frukt hos en hyggelig dame som ble ivrig da jeg spurte om hva Høyre ville gjøre med spørsmålet om sykkelsti til Tregde. -Det har vi på programmet, sa hun. Så fant hun frem programmet.

Det er ingen tvil om at programmet for de blå er det mest omfattende og kreative av de valgprogrammer jeg har fått til nå. Tykt og godt papir, og i midten finner vi listekandidatene tegnet inn på en tegning av nytt kulturhus. Det er smilende og vennlige politikere vi møter i og utenfor kulturhuset.

Høyres 6. kandidat er Per Erlend Tronstad, 19 år gammel student som bor på Ime 3. Utenfor bildet av ham står det: Sykkelstiene i kommunen må fullføres, blant annet til Holum og Tregde.

Høyre har to politikere som er avhengig av Tregdeveien. Det er nr. 11, Andreas Hoven, som bor på Fagervoll og nr. 25. Ingolf Kristen Larsen, som bor på Skjernøy. De opplever trolig konflikten mellom myke trafikanter og øvrig trafikk hver gang de reiser til sentrum, enten de skal på politiske møter eller har andre oppgaver.

Ole Guttorm Ihme, som står på tredjeplass på lista, vet nok også om problemene, selv om han ikke opplever dem til daglig, ettersom det er sykkelsti første del av strekningen, helt opp til Jåbekk industriområde.

4. Åge Sæveland, 30. Kristoffer Skrøvje og 31. Terje Johan Thomassen bor på Ime 2 og 5. Kristine Eide og 6. Per Erlend Tronstad bor på Ime 3. De kjører nok til byen ved Falken, så de har trolig heller ikke daglig erfaring med problemene.

Men det var oppløftende å lese det utsagnet i Høyres partiprogram, og ananasen smakte utmerket.

tirsdag 21. august 2007

Sjøutsikt, svinger og kupert terreng

Ved et søk etter Tregdeveien på Google kom denne teksten opp etter hvert:

Ved Harkmark kirke tar du skarpt til venstre, mot Tregde (Tregdeveien). Tregde passeres og det er bare å følge på ut til E39 et lite stykke før Mandal dukker opp. Før du kommer ut på E39 går det også an å ta en liten avstikker ut til Skjernøy. Skjernøyveien går av til venstre et lite stykke etter Tregde. I
Mandal kjøper du softis til deg selv + den du evt. har bakpå. Dette er en fin liten kosetur som er unnagjort på et par timer. Sjøutsikt, svinger og kupert terreng sørger for at du holder deg mer enn våken underveis. Dette er noe av det beste jeg har kjørt av mc-vei på sørlandet.
http://www.bike.no/roadtrips/roadtrip.php?id=136

De har til og med lagt inn kart over strekningen, som altså karakteriseres som noe av det beste jeg har kjørt av mc-vei på Sørlandet.

Hadde det bare ikke vært så mange biler og fotgjengere og syklister der!

mandag 20. august 2007

Smal vei

Tregdeveien er for smal og en rekke steder må biler stoppe når de skal passere hverandre. Når myke trafikanter må gå eller sykle i veibanen, skal det ikke mye til før det blir uhell, ikke alltid fordi det blir kollisjoner. Noen ganger kan lufttrykket fra en bil kombinert med sand på asfalten være nok til at en syklist mister balansen og går i bakken.

Om det var dette som skjedde med Anette Skogsfjord i juli 2006, vet jeg ikke. Historien får du her: http://www.fvn.no/nyheter/mandal/article380910.ece

Det skjedde like ved Harkmark kirke, og hun var heldig, for bilføreren oppdaget at hun gikk i bakken. Han var lege og kunne bistå med livreddende førstehjelp før ambulansen kom og fikk henne til sykehuset. Sykkelhjelmen var også med på å redusere skadene, men hun var bevisstløs i fem minutter.

Tregdeveien må utvides og få sykkelsti!

søndag 19. august 2007

Arbeiderpartiet og sykkelsti til Tregde

Lørdag 18. august hadde jeg en runde på Torvet. En hyggelig ung kvinne ga meg program, liste over løfter og resultater i perioden som er gått og en rose fra Arbeiderpartiet sammen med et vennlig smil. Det gjorde godt, så godt at jeg bestemte meg for å ta en prat med ordfører Åse Lill Kimestad og høre hva hun mente om sykkelsti langs Tregdeveien.

Hun kunne fortelle at kommunen holdt på med en plan for alle sykkelstier i kommunen. Det er tre strekninger som står høyt på lista etter hennes mening:

*Strekningen til Gismerøya
*Strekningen fra Ime til Valand
*Tregdeveien

Planen skal være ferdig på ettersommeren, men den vil neppe bli vedtatt før et nytt bystyre er kommet i aktivitet, trolig etter nyttår.

I Arbeiderpartiets program heter det under punktet Miljø: "Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak og bygge flere gang- og sykkelstier."

Ingen av de som står på lista til Arbeiderpartiet, bruker Tregdeveien i særlig grad om man skal vurdere etter bosted. Nr. 19, Nina Helene Abildsnes bor på Ime og det samme gjør nr. 26, Anne Ekrem. Det kan jo tenkes at noen av de andre har hytte som gjør at de må kjøre Tregdeveien. Noen kjører den kanskje også når de skal på Brennevinsmyra med søppel.

I så fall vet de at det er stor forskjell på situasjonen for syklende og gående før og etter avkjørselen til industriområdet på Doneheia. Etter avkjørselen til Jåbekk industriområde må de ut i veibanen og konkurrere med en omfattende og økende trafikk, også tungtrafikk.

En nærmere gjennomgang viser at ingen på lista til Arbeiderpartiet har bosted lenger øst i kommunen enn Ime.